Dohodnina

Kako podariti 1% dohodnine?

Najprej se odločite za do največ pet organizacij, ki jim boste namenili skupno 1 % vaše dohodnine. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu. Zato je donacija za vas brezplačna. Z donacijo pa boste omogočili, da bodo nevladne organizacije prispevale h kakovosti bivanja v naši družbi.

Nato izpolnite svoje podatke in podatke organizacij v za to namenjen obrazec. To lahko storite na več načinov. V obrazcu določite, koliko boste namenili posamezni organizaciji – skupno največ 1 %.

Odločite se za organizacijo

Seznam upravičencev določi vlada na predlog Ministrstva za finance vsako leto do 31. julija za leto, za katero se namenja dohodnina. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.
Kar 40 % donacij smo davčni zavezanci v letu 2007 namenili organizacijam s področja obrambe ter zaščite, reševanja in pomoči.

Sporočite vašo odločitev!

Sporočite, komu boste namenili 1 % dohodnine na naslednje načine:

  1. Izpolnite obrazec na spletni strani eDavki.
  2. Natisnite obrazec, ga izpolnite, nato odnesite ali pošljite na davčni urad. (obrazec)
  3. Preko spletne strani eDonacije (https://www.edonacije.com/)
 V kolikor, se boste odločili, da namenite del dohodnine našemu društvu, se Vam že vnaprej zahvaljujemo. Pripravili smo obrazec, v katerega samo vpišete Vaše podatke, ter procent dohodnine, ki jo želite prispevati. Naše podatke smo vpisali mi.