Zgodovina

V zadnjem četrtletju 19. stoletja se je gasilstvo vse bolj širilo v okolici Ljubljane in leta 1884, kmalu za Ljubljano in Vičem, so ustanovili tudi v Bizoviku Prostovoljno požarno brambo.

Takoj po ustanovitvi so pričeli z zbiranjem sredstev za nabavo najnujnejšega orodja in opreme in še istega leta kupili vodno batno črpalko, za katero so se nekateri člani tudi izurili
Prvo shrambo orodja so imeli kar pri načelniku Babniku, po domače »Pri Pogačarjevih«, ki je v te namene odstopil del kašče.
Istočasno so začeli zbirati sredstva tudi za gradnjo gasilskega doma, kar pa se je nekoliko zavleklo, zato je bil dom na zemljišču pod vaško cerkvijo zgrajen šele leta 1901. Nadstropna stavba je bila zidana, poleg nje pa je bil postavljen tudi lesen stolp za sušenje cevi in vadbo. V bližini doma so skopali še vodnjak, iz katerega so črpali vodo za gasilske vaje, prav pa je prišel tudi za gašenje morebitnih požarov v okolici.

Tudi Bizovičani so se v kasnejših letih trudili, da so si, poleg urjenja članstva in opravljanja svoje osnovne dejavnosti, posodabljali orodje, opremo in prostore društva. Tako so že leta 1927 kupili vprežni voz, voz za prevoz moštva in motorno črpalko Rosenbauer, ki še vedno brezhibno deluje.
Leta 1932 pa so adaptirali dom in kupili poltovorni avtomobil Ford za prevoz črpalke in šestih gasilcev.

Podobno kot v drugih gasilskih društvih so se tudi v Bizoviku, poleg gasilskih, ukvarjali še z drugimi dejavnostmi – zlasti kulturno prosvetnimi. Tako so v okviru Prostovoljne gasilske čete Bizovik leta 1933 ustanovili dramsko skupino, ki je z ljudskimi igrami nastopala tudi po okoliških krajih.

Največji dosežek članov društva po drugi svetovni vojni je bil nov gasilski dom, ki je bil dograjen leta 1974. Dom so leta 1996 še razširili in ga okrasili s fresko sv. Florijana.
Gasilski dom služi ne samo razvejani dejavnosti društva ampak se v njegovi dvorani odvijajo tudi razne kulturne in družabne prireditve v dobrobit krajanom. Tu svoja predavanja – šolanja organizira tudi Gasilska zveza Ljubljana.

Društvo od leta 1995 izdaja svoje glasilo Bizoviški gasilec, ki ga brezplačno razdeli krajanom v svojem požarnem območju.

Članstvo si je ves čas prizadevalo za posodobitev in obogatitev gasilske opreme. Vozni park sedaj sestavljajo vozila GVM-1, GVC 16/25 in AC 24/130. Poleg vozil imamo tudi motorni čoln in prikolico za prevoz opreme.

Članstvo se redno izobražuje, saj se zavedamo, da nista pomembna samo dobra oprema in najnovejša vozila ampak tudi znanje. Z danimi sredstvi kar najuspešneje pomagamo ob raznih nesrečah – tako pri požarih kot pri vremenskih ujmah.
Strojniki, nosilci izolirnega dihalnega aparata, reševalci ob nesrečah z nevarnimi snovmi, reševalci na vodi, voditelji čolna, potapljači, tehnični reševalci, inštruktorji, predavatelji, informatiki, bolničarji…vsa ta znanja lahko najdemo med člani in kar nekaj jih ima opravljeno tudi mednarodno licenco nudenja prve nujne medicinske pomoči ITLS.
Znanje radi delimo naprej, kar smo s prikazom temeljnih postopkov oživljanja in uporabo avtomatskega defibrilatorja občanom večkrat pokazali.

Skupaj s poklicno enoto Gasilsko brigado Ljubljana in preostalimi 35 prostovoljnimi gasilskimi društvi sestavlja poenoteno Javno gasilsko službo Mestne občine Ljubljana.
Društvo je vključeno tudi v projekt Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje Portalni gasilci, v katerem je določeno za pomoč pri posredovanju ob morebitni nezgodi v predoru Golovec.

PGD Bizovik je eno dejavnejših društev na področju Ljubljane, saj je številčno močno. Z dobrim delom mladine in vsakoletno visoko uvrstitvijo na lestvici točkovanja GZL dokazuje, da je društvo uspešno.