O nas

PGD Bizovik je na osnovi izračuna požarne nevarnosti razporejeno v III. kategorijo, kar pomeni, da ob opremi in tehniki, ki jo ta trenutek posreduje, mora delovati vsaj z 32 operativnimi člani. Zahtevo društvo krepko presega. Pokrivamo območje: Bizovika, del Dobrunj, Hrušico, Gmajno, Fužine in del Štepanjskega naselja.

Poziv na intervencijo največkrat pride preko pozivnikov in preko sms sporočil. Glede na vrsto intervencije se vodja odloča za uporabo vozil in tehnike. Na razpolago imamo tri vozila in čoln za reševanje iz vode. Vodja intervencije tudi odreja posameznike za izvajanje določenih nalog na intervenciji glede na usposobljenost in izšolano specialnost, nenazadnje tudi glede na izkušenost.

Vrste intervencij enote vadijo preko celega leta, tako praktično, kot teoretično. Udeležbe na intervencijah pa se tudi redno sporočajo na Center za obveščanje in Gasilsko brigado Ljubljana. Raznolikost požarnega obmocja na našem območju nas sili, da smo pripravljeni za različne vrste požarov kot tudi naravne nesreče. Gori nam lahko v 12. nadstropju stolpnice, ali pa v njeni kleti. Gori lahko bencinska črpalka ali nedostopni del sredi gozda. Ljubljanica nas opozarja, da je potencialna nevarnost tudi voda. Avtocesta pa zahteva še operacije na mostu in v predoru, s tem pa tudi dodatna znanja. Industrija sicer ni močna, je pa zelo raznolika (Totra in Olma) na obeh bregovih Ljubljanice. Ne moremo seveda izključiti niti elementarnih nesreč.

Glede na obseg in vrsto požara se izbere(jo) vozila med GVM-1, GVC 16/25 in AC 24/130 z ustrezno pripadajočo opremo.